Diensten

Coaching bij hoogsensitiviteit

Beter leren voelen

Doel Het specifiek en intensief aanleren van technieken om negatieve gevoelens en emoties in een vroegtijdig stadium te herkennen en om te vormen naar een goed gevoel.
Omschrijving Er wordt aandacht besteed aan de volgende punten:

  • inzicht in gevoel, emoties en de oorzaak hiervan (context, overtuigingen
  • grenzen herkennen en afstand nemen van situaties en emoties
  • uitleg en aanleren van technieken om je beter te voelen
Werkwijze: NLP
Resultaat Je herkent in een vroegtijdig stadium vervelende gevoelens en emoties en kan hiervan tijdig afstand nemen waardoor je je goed blijft voelen. Op de langere termijn zul je je steeds bewuster worden van je reacties op je omgeving en hierdoor ben je steeds beter in staat dan voorheen om met lastige omstandigheden om te gaan.

Bewustwording en invloed op zintuigen

Doel Minder beïnvloed worden door negatieve sfeer en harde of continue achtergrond geluiden of andere indrukken die van invloed zijn op je welzijn en prestaties.
Omschrijving Deze coachvorm versterkt de effecten van “beter leren voelen”. We besteden aandacht aan:

  • de invloed en samenhang van je zintuigen en stressreacties
  • concentreren op gewenste zintuigen, personen en omstandigheden
  • filteren van ongewenste indrukken
Werkwijze: NLP / zelfhypnose
Resultaat Je zult in drukke of intensieve situaties in staat zijn het langer vol te houden dan voorheen, herkennen wanneer je persoonlijke grens is bereikt en je beter kunnen concentreren (bijv gesprekken in drukke omgevingen)

Inzicht in eigen strategie en het aanleren van nieuwe oplossingen

Doel Inzicht krijgen in persoonlijk voorkeursgedrag en de positieve achtergrond hiervan (waarom treed een reactie op)
Omschrijving Er wordt aandacht besteed aan:

  • inzicht in je talenten
  • de kracht en de valkuil van je talenten
  • samenhang en reacties op je omgeving op basis van jouw talenten
Werkwijze: NLP / Talentenspel
Resultaat Door een positief inzicht in de achtergrond van je persoonlijk voorkeursgedrag (waarom doe je de dingen die je doet) ontstaat ruimte voor nieuwe oplossingen (ander gedrag) die beter passen bij de huidige of nieuwe situaties.

Omgaan met hoogsensitieve collega’s in het werk

Doel Hoogsensitiviteit komt voor bij ongeveer 20% van de mensen. Onder de juiste omstandigheden is dit een talent dat voor veel organisaties een aanzienlijke meerwaarde met zich mee kan brengen. Het creëren van de juiste context, uitdagende opdrachten, ruimte voor eigen aanpak en het bieden van feedback zijn belangrijke factoren om hoogsensitiviteit als talent te laten ontplooien.
Omschrijving Werkwijze en gedachtegang behorend bij hoogsensitiviteit worden in combinatie met de eigenschappen van de medewerker en aansluitend aan de werkomstandigheden met de medewerker en manager doorgesproken. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt voor een optimaal functioneren van de medewerker in de werkomgeving.
Resultaat Medewerker en Manager zijn in staat samen de juiste werkafspraken te maken voor het optimaal functioneren van de medewerker in zijn/haar werk.

Comments are closed.